Amnesty actief in december

In de weken rond mensenrechtendag – 10 december- werd Amnesty in de gelegenheid gesteld om kaarsen, kaarten e.d. te verkopen in bijna alle PKN-kerken en de beide Katholieke kerken. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Samen met de bestellingen die online werden gedaan kunnen we terugkijken op een mooie periode die ons in staat stelt ook in 2023 weer activiteiten …

Kanjers van ’t Spectrum

Op vrijdag 25 november sjouwden vrijwilligers van Amnesty naar basisschool ’t Spectrum. Ze hadden allerlei materiaal bij zich om met groep 8 het straatkinderenspel te spelen. Na informatie over mensen- en kinderrechten en over Amnesty International gingen de leerlingen enthousiast aan de slag met het spel. Via een soort ganzenbord leerden ze hoe het is om bijvoorbeeld schoenen te poetsen …

Stiltekring bij mensenrechtenmonument

“Vrede is meer dan geen oorlog. Van echte vrede kan pas sprake zijn als mensenrechten worden gewaarborgd.” De tweede stiltekring in de Vredesweek op maandag 19 september, werd gehouden bij het mensenrechtenmonument. Een zeer geschikte plek, zoals blijkt uit bovenstaand citaat. Na tromgeroffel en enkele inleidende woorden, werd een speciaal gedicht voorgelezen: Sytze de Vries Al laat geen zon zich …

“Ontmoetingen rond mensenrechten” – Verhalenmiddag in Rotterdam

Verhalenhuis Belvédère (Rechthuislaan 1, 3072 LB Rotterdam-Katendrecht) Zaterdag 1 oktober Van 12 – 15 uur In 2019, nog voor corona, gaf de in Zuid Afrika geboren Vlaardinger David de Beer (1947) enkele verhalenoptredens met als titel “Ontmoetingen rond mensenrechten”. De verhalen gaan over mensen die David in zijn lange carrière ontmoet heeft: in de strijd tegen apartheid in Zuid Afrika, …

Amnesty actief in de Vredesweek!

De vredesweek 2022 heeft als thema ‘VREDE’. Er is een vol programma samengesteld dat u elders op deze website kunt vinden. Amnesty Vlaardingen is bij twee onderdelen nauw betrokken. Zo wordt de stiltekring op maandag 19 september gehouden bij het mensenrechtenmonument op de hoek van de Julianasingel en de Hofsingel (zie foto). Het begint om 12.00 uur. We luisteren naar …

Vredesweek 2022: VREDE punt

Download HIER het programma   “De wereld is kleiner geworden” wordt vaak gezegd. “Globalisering” heeft de rest van de wereld dichterbij gebracht. “Met TV en internet is alle nieuws nu binnen handbereik,” is een algemeen aanvaarde stelling. Dit alles zou vrede dichterbij hebben kunnen brengen. Maar goede informatievoorziening, een kleinere, makkelijker te bereiken wereld heeft bijna een tegenovergesteld effect gehad: …

Een pittige toespraak bij opening Geuzenmaand – waard om nog eens na te lezen!

Opening Geuzenmaand 2022 door Dagmar Oudshoorn De Geuzenmaand 2022 werd geopend door de directeur van Amnesty Nederland Dagmar Oudshoorn. Oorspronkelijk zou Dagmar in 2021 de Geuzenmaand openen, maar vanwege corona werd het hele programma een jaar uitgesteld. Aanleiding om juist Dagmar Oudshoorn te vragen was het 50-jarig bestaan van de Vlaardingse afdeling van Amnesty International. Dagmar hield een toespraak over …

Voor vervolgden toen en nu….. 4 mei 2022

Op 4 mei legden Ada en Ineke namens Amnesty een bloemstuk tijdens de herdenking. Aanwezigen konden na afloop bij het mensenrechtenmonument een kaart aan de Russische Ambassadeur ondertekenen. Het waren ansichtkaarten met afbeeldingen van de puinhopen in Oekraïne en van protesten tegen de oorlog. Mensen konden zelf een tekst schrijven op de kaart. Zo schreven mensen o.a.: ‘Stop het vreselijke …