Onze start en activiteiten

De afdeling Vlaardingen van Amnesty International werd in 1971 opgericht, tien jaar nadat de Engelsman Peter Benenson in 1961 Amnesty International oprichtte. Inmiddels is Amnesty een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar. Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken!

Lees bij ‘Wat deden we‘ over onze eerdere Vlaardingse activiteiten.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

Zie verder: www.amnesty.nl/wie-we-zijn/ons-verhaal.

Vlaardingen heeft ook een mensenrechten monument

Dit mensenrechten monument, ontworpen door de Vlaardingse kunstenaars Joop van Dorp en Cor Maarleveld, symboliseert gevangenis-tralies met een opening, die de hoop is die Amnesty International brengt.