Wat deden we in 2019

December 2018 – december 2019

Op 10 december 2018 was het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Dat was bijzonder, omdat voor het eerst mondiaal afspraken over mensenrechten werden gemaakt. Daarnaast bestonden op 20 november 2019 de Kinderrechten 30 jaar. In ditzelfde tijdvak was het ook nog 20 jaar geleden dan het Mensrechtenmonument geplaatst was op de hoek Hof-/Binnensingel. Aanleiding genoeg dus om weer eens flink aan de weg te timmeren.

Onze Amnesty groep is klein, maar wel ontzettend dapper. We realiseerden ons: dit kunnen en willen we niet alleen. We hebben de ondersteuning gevraagd van Elma Oosthoek, omdat zij beschikt over een ontzettend creatieve geest. Zij heeft veel aangezwengeld en in gang gezet. Het idee was om een jaar lang elke maand een mensenrecht aandacht te geven en voor een slachtoffer hiervan actie te voeren.

We zijn gestart met een brainstorm avond waar diverse Vlaardingse groepen/instanties voor uitgenodigd waren. Hier is draagvlak gecreëerd om mee te doen en een activiteit te organiseren. Het resultaat gaf ons voldoende vertrouwen om aan de slag te gaan: een begroting maken, subsidie aanvragen, een logo en een folder laten ontwerpen enz. Een grote wens was ook om de Mensenrechtenwandeling in een App vorm te geven en ook nog met filmpjes erbij.

Op 10 december 2018 is het jaar officieel van start gegaan. We waren met de kinderen van het Spectrum samen met de burgemeester bij het Mensenrechtenmonument en aansluitend was er in de Stadsgehoorzaal een schrijfbijeenkomst. De kinderen hadden ook de fiets (zie verslag januari) meegenomen en deze heeft mooi een maandlang in de “etalage” van de Stadsgehoorzaal gestaan.

Het is een bijzonder jaar geweest waar we met heel veel plezier op terugkijken.

Wat er allemaal georganiseerd en gedaan is, kunt u hieronder lezen verslagen (pdf) steeds per twee maanden.
Veel leesplezier.

januari / februari
maart / april
mei / juni
juli / augustus
september/ oktober
november / december

 

Onze hartelijke dank gaat uit naar de ondersteuning met kennis, handen, ruimte en geld van alle organisaties die dit jaar mogelijk hebben gemaakt.