Opening Geuzenmaand 2020: Den Juisten Tijd

Dinsdag 3 maart werd in de Windwijzer de Geuzenmaand geopend. Hoofdspreker van de avond was journalist Lex Runderkamp, onder andere bekend als verslaggever van het NOS Journaal. Hoewel hij inmiddels talloze binnenlandse onderwerpen heeft behandeld, is hij regelmatig in het Midden-Oosten te vinden om verslag te doen.

De maand maart, waarin de Geuzenpenning wordt uitgereikt, staat symbool voor het opnieuw vertellen van de vrijheid. Niet alleen vanwege oorlogsgeweld, zoals we dat vaak doen in mei. Ook de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van expressie, de vrijheid om jezelf te zijn staan centraal. Dit jaar krijgen alle herdenkingsprojecten een extra gouden randje, omdat we 75 jaar vrijheid vieren.
Bij de opening van de Geuzenmaand Vlaardingen vertelde Runderkamp over zijn ervaringen in oorlogsgebied.
Volgens hem kunnen we allemaal de Geus in onszelf ontdekken. Dat wil zeggen: Niet alleen iets te vinden van onrecht, maar besluiten om iets te doen. “Ieder van ons kan een Geus zijn en dat is meer dan ooit nodig..”

Amnesty Vlaardingen stond achter in de volle zaal klaar met een petitie voor Saoedische activisten…
Ingeleid door Ineke Nieuwstraten van Amnesty Vlaardingen.

Fototentoonstelling Geuzenmaand
De Windwijzer presenteerde ook nu weer een fototentoonstelling. Uiteraard sluit deze aan bij het thema Den Juisten Tijd. Op initiatief van kunstenaar Beaty Czetö konden fotografen van alle pluimages hun werken insturen voor deze tentoonstelling. Uit de vele inzendingen zijn er 35 geselecteerd die tot half april tijdens openingstijden*) van De Windwijzer te zien zijn in de centrale ruimte van De Windwijzer.

De Geuzenpenning
De Geuzenpenning voor 2020 wordt toegekend aan de Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA. Dat heeft de stichting Geuzenpenning bekendgemaakt. ACPRA (the Saudi Civil and Political Rights Association, ook bekend onder haar Arabische acroniem Hasm), is een van de weinige onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in Saoedi-Arabië. De onderscheiding wordt op 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.

Koop ook de vrijheidsvlag!
Stichting Geuzenmaand voert sinds 2017 een vlag die het gedachtegoed van de Geuzen uitdraagt. Het is een rode vlag met 18 witte strepen, die refereren aan de 18 verzetsstrijders die het leven lieten op 13 maart 1941. Onder hen waren 15 Geuzen en 3 leiders van de Februaristaking.

De 18 strepen zijn geplaatst in een ritme, dat van een afstand kan worden geïnterpreteerd als een hartslag. Bovenop de strepen staat het woord VRIJHEID. Hiermee wil de stichting symboliseren dat de mensen van nu de vrijheid waarvoor het verzet streed, in leven houden.

Ondersteun de Vrijheid en koop voor 5 euro een vlag!

*) Openingstijden Windwijzer:
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Zaterdag en zondag is de Windwijzer alleen geopend wanneer er activiteiten zijn – zie Agenda van De Windwijzer.