Voor vervolgden toen en nu….. 4 mei 2022

Op 4 mei legden Ada en Ineke namens Amnesty een bloemstuk tijdens de herdenking.

Aanwezigen konden na afloop bij het mensenrechtenmonument een kaart aan de Russische Ambassadeur ondertekenen. Het waren ansichtkaarten met afbeeldingen van de puinhopen in Oekraïne en van protesten tegen de oorlog. Mensen konden zelf een tekst schrijven op de kaart. Zo schreven mensen o.a.:

‘Stop het vreselijke vernietigende, zinloze geweld’
‘peace please’
’vrede nu!’

Er werd druk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De burgemeester verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid bij monde van wethouder Bart Bikkers: hij moest direct naar een afspraak.

Ook na afloop van de prachtige voorstelling ‘De trein’ konden kaarten worden getekend. Alle kaarten worden naar de ambassadeur gestuurd. Tezamen met de ongetwijfeld duizenden kaarten die tijdens de vrijheidsconcerten zijn getekend, is dit wederom een belangrijk signaal!