Wat deden we in 2018?

Maart:
Tijdens de activiteiten van de Geuzenmaand, die als thema had “de Rechten van jonge vrouwen”, hebben we aandacht gevraagd voor Azza Solima. Zij is een Egyptische advocaat en zet zich specifiek in voor geweld tegen vrouwen, eerwraak en verminking van vrouwelijke genitialen. Haar strijd wordt door de overheid niet in dank afgenomen en zij wordt hiervoor vervolgd.

Carry We waren met onze actie aanwezig bij de opening van de Geuzenmaand, door Carrie, de Rotterdamse columniste; de uitreiking van de Geuzenpenning aan de organisatie “Girls not brides”; en de schrijversavond van Naema Tahir.

Ook tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis op 11 maart is aandacht voor deze actie gevraagd.
Op deze dag is ter ere van de Geuzenmaand ook de Vrijhedenwandeling gelopen.

De film Noces op 16 maart in de Windwijzer sloot ook bij thema van de Geuzenmaand aan. Het verhaal gaat over een verwesterd Pakistaanse jongedame, die toch uitgehuwelijkt dreigt te worden door haar ouders.

Collectebus

12 t/m 17 maart
Dit was de collecteweek voor Amnesty. Ondanks storm en regen gingen toch weer ruim 100 collectanten veel Vlaardingse deuren langs. De opbrengst was lager dan voorgaande jaren, maar we zij altijd blij met het resultaat. Toch nog altijd € 5.735,–.

RegenboogvlagIn maart is een aantal mensenrechtenlessen door ons verzorgd op het Lentiz college.

Ook is in deze maand het Regenboogakkoord getekend door de Vlaardingse politiek.Hiermee verklaren zij een actief beleid te voeren voor de acceptatie van LHBT’ers.

April:
Op 12 april zaten met veel andere lokale organisaties om de tafel om draagvlak te creëren voor onze wens om een jaar-lang aandacht aan Mensenrechten te geven. Hier kwamen veel mooie ideeën uit naar voren en het beloofde te gaan lukken.

Mei:
4 mei: tijdens en na afloop van de Dodenherdenking op het Verploegh Chasséplein is er aandacht voor een actuele mensenrechtenschending. Bij het mensenrechtenmonument heeft de muziek gespeeld en zijn de petitielijsten ondertekend.

Juni:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis op 10 juni is er aandacht voor een actie van Amnesty gevraagd.

September:
Op 1 september heeft de AI-groep uit Dordrecht een bezoek aan de Vlaardingse afdeling gebracht. In het aanloophuis de Groene Luiken hebben we kennis met elkaar gemaakt en hebben over en weer verteld over welke activiteiten we organiseren. Vervolgens hebben onder leiding van Elma Oosthoek de Mensenrechtenwandeling gelopen. Uiteraard kregen we opdrachten tijdens de wandeling, zoals geef je weleens wat weg? Welke invloed heeft de kleur van iemand op je? Na afloop van de wandeling volgde er een lunch.

Les op de St. Jozef Mavo - november 2018

November:
Op de Jozef Mavo heeft iedere leerling uit de groepen 1 en 2 een les over Mensenrechten gehad.

Onze fiets opgezadeld met allerlei lesmateriaal van AI over mensenrechten is op 20 november naar ’t Spectrum gereden en vervolgens heeft groep 8 hier daadwerkelijk kennis meegemaakt in de les. Met de informatie zijn de kinderen aan de slag gegaan en hebben hier gedichten over geschreven.

In 5 kerken is in de adventtijd gelegenheid aan ons gegeven om kaarsen, kaarten e.d te verkopen.

December:
Op het Schravenlant in Schiedam hebben leerlingen in groep 4 les gehad over Mensenrechten. Deze school organiseert jaarlijks een 24-uurs schrijfmarathon op 10 december. De Vlaardingse AI groep heeft meegedacht om hier een bredere bekendheid aan te geven.

Op 10 december heeft burgemeester Annemiek Jetten het jubileumjaar in de Stadsgehoorzaal van start verklaard. Een jaar waar veel andere organisaties een activiteit voor gaan organiseren. De aanleiding hiervoor was 70 jaar Mensenrechten (10/12/18), 30 jaar Kinderrechten (20/11/19) en het 20 jarig bestaan van het Mensenrechtenmonument in Vlaardingen. Dit jaar heeft als thema:

Sta er bij stil………. en kom in beweging”

De kinderen van ’t Spectrum hebben de fiets meegebracht (zie hiervoor) en deze heeft een maandlang aandacht gekregen in de Stadsgehoorzaal.

De kinderen hebben hun gedichten voorgedragen en andere belangstellenden hebben brieven en kaarten geschreven.

Op de kerstmarkt is op vrijdagavond tijdens de ontsteking van de kerstboomverlichting op de trappen van het stadhuis gefakkeld.

Ook in het Zonnehuis waren we deze maand tijdens een dienst aanwezig. Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de Mensenrechten op 10 december is op petitfours met Amnesty logo getrakteerd tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst.