Wat deden we in 2018?

6 maart:
Opening van de Geuzenmaand in de Windwijzer aan de Westhavenkade 95. Het thema van de Geuzenmaand was dit jaar “de Rechten van jonge vrouwen”. Carrie Jansen, de bekend columniste Carrie uit Rotterdam, vertelde deze avond over haar werk en haar betrokkenheid bij vrouwen in kansarme posities. Inmiddels heeft zij rechten gestudeerd en hoe kan het ook anders bij Carrie, is zij een sociaal bewogen advocaat, die van haar hart nog steeds geen moordkuil maakt.

11 maart:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis vroegen we aandacht voor een actie van Amnesty. Deze actie sloot aan bij het thema van de Geuzenmaand. Uw handtekening werd op prijs gesteld.

Op deze dag kon u ook de Vrijhedenwandeling lopen. Deze startte om 14.00 uur bij de Visbank. Tijdens deze wandeling werd aan de hand van objecten en gebouwen informatie gegeven over bekende en minder bekende rechten van de mens, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Na 70 jaar zijn deze rechten nog steeds actueel.

12 t/m 17 maart:
was het collecteweek voor Amnesty. Om het onderzoekswerk naar mensenrechtenschendingen, en acties hiervoor, te kunnen blijven doen, is uw financiële ondersteuning hard nodig. Uiteraard bent als collectant ook van harte welkom, en ook uw gift stellen we op prijs.

13 maart:
Uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk op de Markt aan Girls not brides. Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband van wel 1000 organisaties, die als doel hebben om binnen één generatie het uithuwelijken van jonge meisjes te stoppen. Het leven van miljoenen meisjes wordt sterk nadelig beïnvloed als zij op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden. Ze mogen niet meer naar school, waardoor hun ontwikkeling wordt beperkt.
Tijdens deze plechtigheid vroeg Amnesty aandacht voor Azza Soliman. Een Egyptische dame, die zich inzet voor de verbetering van vrouwenrechten in haar land en door dit werk nu het risico loopt tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld te worden.

16 maart:
I.h.k.v. de Geuzenmaand werd de film Noces vertoond in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95. Deze film gaf ons een inkijkje in een Pakistaanse familie, die op het oog goed geïntegreerd lijkt in de Westerse maatschappij. Zij hebben werk en de kinderen gaan naar school en kunnen goed meekomen. Totdat de dochter een voor Pakistaanse begrippen de huwbare leeftijd bereikt en zij via de webcam een keuze mag maken uit drie heren. Uiteraard verzet zij zich hier tegen, maar vanuit het gezin wordt stevige druk op haar uitgeoefend.
De toegangsprijs was € 5,– incl. een kopje koffie of thee vooraf.

4 mei:
Ieder jaar doen we als Amnestygroep mee aan de dodenherdenking. We liepen mee in de stille tocht en legden bloemen voor de vervolgden van toen en nu. Na afloop werd de aanwezigen gevraagd om alsnog mee te lopen naar het Mensenrechtenmonument hoek Binnen-/Hofsingel.
De Vlaardingen Band speelt ter plekke een muziekstuk en u kon meedoen met een handtekeningenactie en wij staken kaarsen aan en legden bloemen neer.

10 juni:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis vroegen we aandacht voor een actie van Amnesty. Uw handtekening werd zeer op prijs gesteld.