Stiltekring bij mensenrechtenmonument

“Vrede is meer dan geen oorlog. Van echte vrede kan pas sprake zijn als mensenrechten worden gewaarborgd.”

De tweede stiltekring in de Vredesweek op maandag 19 september, werd gehouden bij het mensenrechtenmonument.
Een zeer geschikte plek, zoals blijkt uit bovenstaand citaat.

Na tromgeroffel en enkele inleidende woorden, werd een speciaal gedicht voorgelezen:

Sytze de Vries

Al laat geen zon zich zien
Door wolken zwaar en dicht
Ook als verborgen bron
Omgeeft zij ons met licht.

Zelfs in de diepste nacht
Ken ik de zekerheid
Dat mij de morgen wacht
Het licht heeft alle tijd

Al lijkt de hemel dicht
En God verleden tijd
In liefde schijnt Zijn licht
En tegenwoordigheid

Ik word Zijn naam gewaar
Hij krijgt voor mij gezicht
Want ik herken Hem
Aan de stralen van Zijn licht

Dit gedicht was speciaal voor Hilda Bijl, een zeer actief Amnesty-lid, die enkele weken geleden onverwacht overleed.
Daarna waren we stil!


Tenslotte werden de aanwezigen opgeroepen een brief aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken te ondertekenen.
De brief gaat over de vele mensen die nog steeds worden vasthouden op Guantanamo Bay. Zij zitten vaak al meer dan 20 jaar vast, worden slecht behandeld en hebben nooit een proces gehad. Wie, zoals de Amerikaanse president, vaak spreekt over waarden, dient zelf het goede voorbeeld te geven.

Elders op deze site (Actie maand september) vindt u een oproep om ook een brief te sturen.