Kalender

Belangrijke data

Rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens inmiddels 75 jaar oud, promoot Amnesty landelijk en ook lokaal om brieven handmatig te schrijven.
Verder zijn we de eerstkomende weken tijdens een kerkdienst te vinden met een Amnestystand:
26 nov. – Pax Christiekerk
03 dec. – Rehobothkerk
08 dec. – De Windwijzer
09 dec. – Hogendorp
10 dec. – Bethelkerk
10 dec. – Lukaskerk
10 dec. – Holykerk
10 dec. – Zonnehuis

Amnesty Schrijfmarathon in De Windwijzer, 10 december 2022We schrijven voor 10 verschillende mensen en deze wonen verspreid over de 5 werelddelen.
U kunt één of meerdere voorbeeldbrieven meenemen naar huis en deze thuis overschrijven en weer bij ons inleveren. Deze voorbeeldbrieven verspreiden we via de kerken, maar ook in centrale bibliotheek kunt u een aantal exemplaren meenemen.

8 december:
In Vlaardingen geven we 8 december invulling aan de Dag van de Rechten van de Mens.
– We starten om 11.00 uur bij het Mensenrechtenmonument hoek Hof-/Binnensingel. Het monument viert die dag haar 25e verjaardag. Zowel Jacky Silos (wethouder) als mevr. Agnes van Ardenne zullen bij de opening zijn en uiteraard de kinderen van groep 8 van ’t Spectrum. Zij hebben een les over mensenrechten gehad en hebben hier gedichten overgemaakt. Zij zullen deze na afloop in de Windwijzer voordragen.
– Van 12.00 – 17.00 uur bent u van harte uitgenodigd om brieven te komen schrijven in De Windwijzer. Ook kunt u hier terecht om mooie kaarten, kaarsen en servetten te kopen.
Door de aankoop steunt u het werk van Amnesty.
– ’s Avonds wordt om 20 uur in De Windwijzer de film Dark Waters vertoond. De film laat de strijd zien van een advocaat namens slachtoffers van milieudelicten.

9 december:
– Amnesty op de Kerstmarkt in het van Hogendorpkwartier van 11.00 -16.00 uur.

10 december –  de Dag van de Rechten van de Mens
Schrijfmarathon op 8 december in De Windwijzer (zie hierboven).

                                               Wat ieder jaar terugkeert…….
maart

13 maart

maart

april

4 mei

.
28 mei

september

20 november

10 december

Geuzenmaand (zie ook www.geuzenmaand.nl)

uitreiking Geuzenpenning: Amnesty voert actie in de Grote Kerk

collecte voor Amnesty

oprichting Amnesty Vlaardingen in 1971

dodenherdenking: Amnesty legt bloemen en voert actie bij het mensenrechtenmonument

oprichting Amnesty International in 1961

Vredesweek

dag van de kinderrechten

dag van de mensenrechten: schrijfmarathon