Kalender

Belangrijke data
                                               Wat ieder jaar terugkeert…….
maart

13 maart

maart

april

4 mei

28 mei

september

20 november

10 december

Geuzenmaand (zie ook www.geuzenmaand.nl)

uitreiking Geuzenpenning: Amnesty voert actie in de Grote Kerk

collecte voor Amnesty

oprichting Amnesty Vlaardingen in 1971

dodenherdenking: Amnesty legt bloemen en voert actie bij het mensenrechtenmonument

oprichting Amnesty International in 1961

Vredesweek

dag van de kinderrechten

dag van de mensenrechten: schrijfmarathon