Mensenrechten, die vier je! Een jaar lang activiteiten

Begin december 2018 werd de campagne ‘mensenrechten, die vier je’! gelanceerd in de Stadsgehoorzaal in het bijzijn van de burgemeester. Het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vormde voor de Vlaardingse afdeling van Amnesty International de aanleiding om dit campagnejaar (2019) te organiseren. Elke maand staat een ander recht centraal. Tal van organisaties werken …