Vredesweek 2022: VREDE punt

Download HIER het programma

 

“De wereld is kleiner geworden” wordt vaak gezegd.
“Globalisering” heeft de rest van de wereld dichterbij gebracht.
“Met TV en internet is alle nieuws nu binnen handbereik,” is een algemeen aanvaarde stelling.

Dit alles zou vrede dichterbij hebben kunnen brengen. Maar goede informatievoorziening, een kleinere, makkelijker te bereiken wereld heeft bijna een tegenovergesteld effect gehad:
Vrede lijkt verder weg dan ooit.

Voor het eerst in vijfenzeventig jaar is Nederland (deels) ontregeld door een oorlog in Europa. Enkele zekerheden zijn verdwenen. En leven met onzekerheden, dat hebben we in Nederland verleerd.

En er zijn nog meer onzekerheden op ons afgekomen: economische onzekerheden, de woningnood, de stikstofcrisis en andere effecten van de klimaatcrisis en de internationale vluchtelingencrisis.
En, zoals bijna altijd in tijden van crisis, worden er schijn- of halve oplossingen gepresenteerd. Daarnaast hebben we nu ook te maken met ‘fake news’.
Al in de Bijbelse tijden (Jeremia 6:13-14) waren er valse profeten die problemen bagatelliseerden en ingrijpende veranderingen uit de weg wilden gaan:

     Van de kleinste tot de grootste, ze zijn allemaal begerig naar winst;
     zowel profeten als priesters, allemaal bedrog.
     Ze kleden de wond van mijn volk alsof het niet ernstig was.
     “Vrede, vrede”, zeggen ze, als er geen vrede is.

De laatste maanden horen we (terecht) veel over de noodzaak om aandacht voor Defensie te hebben. Maar we horen bijna niets over de noodzaak om meer
aandacht voor Vrede te hebben, terwijl Vrede altijd hand-in-hand met Rechtvaardigheid gaat.

En waarover moet de Vredesweek in Vlaardingen gaan in tijd van zoveel onzekerheden?
Wij kiezen gewoon voor “VREDE.” Niets anders.