Amnesty actief in december

In de weken rond mensenrechtendag – 10 december- werd Amnesty in de gelegenheid gesteld om kaarsen, kaarten e.d. te verkopen in bijna alle PKN-kerken en de beide Katholieke kerken. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Samen met de bestellingen die online werden gedaan kunnen we terugkijken op een mooie periode die ons in staat stelt ook in 2023 weer activiteiten …

Kanjers van ’t Spectrum

Op vrijdag 25 november sjouwden vrijwilligers van Amnesty naar basisschool ’t Spectrum. Ze hadden allerlei materiaal bij zich om met groep 8 het straatkinderenspel te spelen. Na informatie over mensen- en kinderrechten en over Amnesty International gingen de leerlingen enthousiast aan de slag met het spel. Via een soort ganzenbord leerden ze hoe het is om bijvoorbeeld schoenen te poetsen …