Voor vervolgden toen en nu….. 4 mei 2022

Op 4 mei legden Ada en Ineke namens Amnesty een bloemstuk tijdens de herdenking. Aanwezigen konden na afloop bij het mensenrechtenmonument een kaart aan de Russische Ambassadeur ondertekenen. Het waren ansichtkaarten met afbeeldingen van de puinhopen in Oekraïne en van protesten tegen de oorlog. Mensen konden zelf een tekst schrijven op de kaart. Zo schreven mensen o.a.: ‘Stop het vreselijke …