Resultaat Collecte 2024

Het is altijd weer spannend bij de jaarlijkse collecte: zijn er voldoende collectanten, wordt de deur geopend en willen de bewoners doneren om schendingen van mensenrechten onder de aandacht te brengen.

Ondanks dat er minder collectanten waren, was er een vergelijkbare opbrengst met vorig jaar en hadden we een opbrengst van bijna € 6.400,–.

Ook voor collecteren hoef je deur niet meer uit. Je kunt met een digitale collectebus je netwerk langs.
Wilt u dat ook proberen? Laat het ons via een mailtje weten.

Namens Amnesty dank voor de inzet van de collectanten en de gulle giften van de Vlaardingers!