Wat deden we in 2012?

16 december:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis hebben we aandacht gevraagd voor de 10 decemberactie.

15 december:
Amnnesty Vlaardingen stond met een kraam in de kerk op de Kerstmarkt. We hebben veel kaarsen en kaarten verkocht en uiteraard handtekeningen voor twee mensenrechtenactivisten verzameld, die voor hun werk tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Ook kon een groetenkaart aan een gevangenen worden gestuurd.

10 december:
Op de Dag van de Mensenrechten is ‘s ochtends samen met de leerlingen van het Spectrum een bijeenkomst geweest bij het Mensenrechtenmonument op de hoek Binnen-/Hofsingel. De nadruk van dit jaar lag op de rechten van het kind. De oud-directeur van deze school, de heer Van der Borden, was dit keer de prominente Vlaardinger die over het thema sprak. Ed Boender verzorgde het muzikale accent. Cor Maarleveld, de ontwerper van het monument, gaf een uitleg over uitgangspunten bij het ontwerp. Bijzonder was dat later op deze dag een van de verhalen van de schoolkinderen gebruikt werd bij de opening van de Avond van de Rechten van de Mens in de Windwijzer.

Het Mensenrechtenmonument op de hoek Julianasingel/Hofsingel

In veel restaurants hebben Amnestykaarsen gebrand en was het mogelijk om met een kaartenactie mee te doen.

’s Avonds heeft zowel de burgemeester als Petra Stienen (arabiste) in de Windwijzer aan de Schiedamseweg over mensenrechten gesproken. De burgemeester vertelde op welke beleidsterreinen de gemeente geconfronteerd wordt met mensenrechten en welke gevoeligheden ierbij kunnen spelen, met name bij cameratoezicht en preventief fouilleren. Hier worden pittige discussies in de Gemeenteraad over gevoerd. Petra Stienen sprak over de landen van “Arabische lente” en vooral hoe zij haar contacten kan onderhouden waar zij de informatie van krijgt. Ons beeld in de Westerse wereld is erg beperkt omdat het merendeel van de informatie komt uit de hoofdsteden. Uiteraard wonen hier veel mensen, maar meer nog wonen er buiten. Zij wenst vooral ook de positieve geluiden uit die wereld te laten horen, die er uiteraard ook zijn, maar weinig aan de orde komen in de media. De twee sprekers zorgden voor een boeiende avond en vooral Petra kreeg na de pauze veel vragen vanuit het publiek.

Burgemeester Bruinsma
Petra Stienen

4 december:
Door jongeren uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is in de Kroepoekfabriek vol enthousiasme gedebatteerd. Amnesty Vlaardingen heeft aan dit initiatief meegedaan, zodat we ook een debatonderwerp in konden brengen. Een mooie gelegenheid om mensenrechten en Amnesty bij jongeren onder de aandacht te brengen. Het ingebrachte thema was “Mensenrechten 65 jaar, kunnen ze met pensioen?” Er werd heel divers gedacht over waar we zouden zijn zonder deze rechten, en of ze moesten worden afgeschat omdat ze toch niet worden nageleefd. Genoeg stof voor debat en daar hadden de deelnemers zeker kaas van gegeten. Het debat werd geleid door burgemeester Bruinsma van de gemeente Vlaardingen. Uiteraard werden er ook handtekeningen gezet voor de 10 decemberactie.

Op deze avond was ook de laatste schrijfavond bij de Gebr. van Maastricht. Deze mensen hebben dit 33 jaar lang iedere 1e dinsdag van de maand georganiseerd. Daarnaast bezorgden zij ook deze brieven bij thuisschrijvers.

21 november:
Aan de twee bovenste groepen van de basisschool “het Spectrum” is door één van de groepsleden een gastcollege gegeven. Aansluitend is een DVD bekeken over kinderrechten en zijn er aan de leerlingen hierover vragen gesteld. In de reguliere les zijn zij aan de slag gegaan om een verhaal over mensenrechten te schrijven. Een aantal verhalen is door hen voorgelezen op 10 december bij het Mensenrechtenmonument op de hoek Binnen-/Hofsingel.

2 oktober:
Amnesty Vlaardingen deed mee aan de Maatschappelijke Stage Markt op het Groen van Prinsterer. Twee leerlingen hebben gekozen voor Amnesty.

27 september:
Amnesty Vlaardingen deed mee aan de Maatschappelijke Stage Markt in de lijnbaanhal en gaf aan de scholieren van het Lentiz College en het VOS informatie over de mogelijkheden die Amnesty Vlaardingen kan bieden. Helaas heeft geen van de leerlingen gekozen voor Amnesty. Verder werd er via een actie aandacht gevraagd voor jongeren in Sudan.

23 september:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis hebben we aandacht gevraagd voor hebben aandacht gevraagd voor twee jonge jongens, die in Egypte door een Militaire Rechtbank tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Met onze petitie, die door 140 mensen is ondertekend, vragen we de President om het proces door een burgerrechter opnieuw te laten voeren.

22 september:
Samen met anderen groepen hebben we op de Vredesmarkt op de Loper gestaan. We hebben aandacht gevraagd voor twee jonge jongens, die in Egypte door een Militaire Rechtbank tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Met onze petitie, die door 140 mensen is ondertekend, vragen we de President om het proces door een burgerrechter opnieuw te laten voeren.

8 september:
Bezoekers van de Uitmarkt konden kennismaken met het Amnestywerk en meedoen met een actie op eigen land. Zo vlak voor de verkiezingen kon de bezoeker aan een Nederlandse parlementariër een kaart sturen. Met deze kaart werd aandacht voor het onrecht gevraagd, dat mensen die hier geen asiel krijgen, behandeld worden als een crimineel. Uit Vlaardingen zijn 200 kaarten verstuurd.

16 juni:
Op het Loggerfestival hebben we samen met andere aangeslotenen van Vele Vlaardingers één Huis meegedaan aan de “Kade van alle Windstreken” op de Oosthavenkade. Er is aandacht gevraagd voor de actie om onverantwoorde wapenleveranties aan banden te leggen.  

10 juni:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis aandacht mogen geven aan een actie voor Amnesty. We hebben gekozen voor de actie van onverantwoorde wapenleveranties.

9 juni:
Andere Markt in de Windwijzer. We hebben aandacht gevraagd voor de actie onverantwoorde wapenleveranties.

5 mei:
In het programma van Nationale Gedenkdagen stond het maken van een vrijhedenwandeling opgenomen.

4 mei:
Tijdens de dodenherdenking is er aandacht gevraagd voor een actuele mensenrechtenschending. In Egypte zijn 10.000 burgers door een militaire rechtbank veroordeeld, omdat zij meegedaan hebben aan vreedzame demonstraties. Na afloop was er bij het mensenrechtenmonument gelegenheid om een handtekening te plaatsen. Ook is met 50 witte rozen door 50 mensen een boeket gemaakt bij dit monument. Tijdens de muziek van het Leger des Heils stonden wij stil bij de slachtoffers van actuele mensenrechtenschendingen. Ruim 200 mensen plaatsten hun handtekening op de petitie.

16 maart:
Naar aanleiding van de uitreiking van de Geuzenpenning aan de Rus Gregory Shvedov, is op deze avond in de Windwijzer de documentaire “Onze vriend Poetin” vertoond. Als spreker was aanwezig Cor Wanjan. Cor komt uit Azerbeidzjan en studeert nu Ruslandkunde en weet dus veel over de situatie van het land te vertellen.

Cor Wanjan

13 maart:
Tijdens de uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk mogen wij aandacht vragen voor een mensenrechtenschending. Wij sluiten met onze actie aan bij het land van de laureaat, dit jaar Rusland. Naar de moord van de mensenrechtenactiviste Natalia Estemirova op 15 juli 2009 is nooit onderzoek gedaan. Ruim 200 kaarten zijn ondertekend en opgestuurd naar de president van Rusland met het verzoek alsnog de verantwoordelijken te berechten.

11 maart:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is aandacht gegeven aan de actie voor Natalia Estemirova.

12 t/m 18 februari:
Veel vrijwilligers spanden zich in om van de collecte een succes te maken. Dat is weer gelukt, de opbrengst is dit jaar meer dan € 7.600, bijna net zoveel als vorig jaar.