De Geuzenmaand is weer begonnen: steek de vlag uit!

koop hier uw vredesvlagTraditiegetrouw is maart in Vlaardingen Geuzenmaand. Op 13 maart 1941 werd de eerste groep verzetsmensen geëxecuteerd op de Waalsdorper-vlakte in Scheveningen. Daaronder 15 Geuzen en 3 Februaristakers. Een aantal Geuzen werd na de oorlog herbegraven in Vlaardingen, waar sinds 1946 jaarlijks een herdenking plaatsvindt. Oud-Geuzen namen het initiatief om, naast het herdenken, ook mensen te eren die in deze tijd ergens op de wereld in verzet komen tegen discriminatie en voor democratie. Sinds 1987 wordt de Geuzenpenning uitgereikt.

De eerste ging destijds naar Amnesty International Nederland.
Onderstaand vindt u informatie over de laureaat van 2024.

Amnesty is aanwezig bij de uitreiking en zal daar ook handtekeningen verzamelen voor mensenrechtenactivisten die in Afghanistan gevangen zitten.

Prinses Margriet reikt Geuzenpenning uit aan Laila Haidari

Prinses Margriet der Nederlanden reikt op woensdag 13 maart 2024 de Geuzenpenning uit aan de Afghaanse activiste Laila Haidari. Dit heeft de Stichting Geuzenpenning vandaag, maandag 4 maart 2024, bekendgemaakt. Na het verbod van de Taliban voor meisjes ouder dan twaalf jaar om naar school te gaan, heeft Laila Haidari in 2021 in het geheim een onderwijs- en ambachtscentrum opgericht voor meisjes en vrouwen. Ook heeft Laila Haidari zich ingezet voor de hulp aan drugsverslaafden in Afghanistan.

Nadat de Taliban in 2021 in Afghanistan aan de macht zijn gekomen, worden vrouwen en meisjes sterk beperkt in hun bewegingsvrijheid en in hun mogelijkheden om te werken en onderwijs te volgen.

Mother Educational Center
Laila Haidari koos er in 2021 voor om in haar woonplaats Kabul te blijven en in het geheim een onderwijs- en ambachtscentrum voor vrouwen op te zetten: het Mother Educational Center. Meisjes en vrouwen krijgen hier kosteloos onderwijs en leren waardevolle vaardigheden. Ze maken onder andere kleding en vloerkleden, maar ook sieraden van afgedankte munitie, waarmee ze een inkomen verdienen. Haidari: “Kogels dienen als een tragische herinnering aan de vernietiging die oorlog en conflict brengen in ons leven. We gebruiken afgedankte munitie om onze resolute afwijzing van oorlog en conflict uit te drukken.”

Hulp aan drugsverslaafden
Laila Haidari zette zich al sinds 2010 in voor hulp aan drugsverslaafden in Kabul, nadat ze in 2009 van Iran naar Afghanistan verhuisde en haar broer Hakim verslaafd aantrof onder de Pul-e-Sokhta-brug met honderden andere drugsverslaafden. Gemotiveerd door het grote en almaar groeiende drugsprobleem in Afghanistan en het gebrek aan door de overheid gerunde afkickklinieken, richtte Haidari een baanbrekende verslavingskliniek op. Het centrum werd door de eerste klanten Mother Camp genoemd. Haidari heeft Mother Camp gefinancierd door in Kabul een restaurant te openen, Taj Begum, waarbij het bedienend personeel bestond uit herstellende verslaafden uit de kliniek.

Na de machtsovername van de Taliban in 2021 werd het restaurant vernield en werden ook de drugsverslaafden uit de herstelkliniek gegooid. Haidari richtte zich vanaf die tijd op het steunen van vrouwen en van meisjes die uitgesloten worden van middelbaar en hoger onderwijs.

 

PROGRAMMA GEUZENMAAND 2024

Programma Geuzenmaand 2024

Meer informatie over dit programma op de website