Onze COLLECTE in coronatijd – 14 t/m 20 maart 2021

De collectant komt dit jaar niet naar u toe en stoort u dus niet tijdens het koken of de maaltijd. We vinden dat uiteraard jammer, want het is dankzij de vele collectanten en u als gulle gever een zinvolle activiteit om gelden bij elkaar te sprokkelen voor het werk van Amnesty. Want dat ons werk nodig is, zien we dagelijks in de media. Er gaat geen dag voorbij of we zien de mensenrechtenschendingen in de media gepresenteerd worden.
Een voorbeeld van de dag zijn de beschietingen op vreedzame demonstrerende burgers in Myanmar.

Uiteraard is er een mouw aangepast en we vragen u om i.p.v. aan de collectant een donatie te geven via de onderstaande QR-code of door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Amnesty.
Uw bijdrage is hard nodig en wordt zinvol besteed.

Het rekeningnummer van Amnesty International Nederland is NL14 RABO 0303 4603 26.
U kunt de betaling ook verzorgen met de onderstaande QR-code.
Zorg dat de AI kaars kan blijven branden!