Wat deden we in 2016?

16 juni:
Op de basisschool Het Visnet is door 2 groepsleden een gastles verzorgd voor groep 6.
Er is verteld over Amnesty en het straatkinderspel is gespeeld.

07 mei:
Lentemarkt met prachtig lenteweer. Mooier kun je het niet wensen als je een dag achter de kraam doorbrengt. Er waren veel mensen op straat, dus was er ook belangstelling voor onze kraam en het werk van Amnesty.

04 mei:
Al heel veel jaren legt de plaatselijk groep tijdens dodenherdenking bloemen bij het monument voor oorlogsslachtoffers. Wij doen dit altijd voor de slachtoffers van toen en nu. Tijdens de plechtigheid wordt er aandacht gevraagd voor actuele cases en hiervoor kunnen mensen na afloop bij het mensenrechtenmonument op hoek van de Hofsingel/Binnensingel een handtekening plaatsen en een bloem neerleggen bij het monument.

13 – 19 maart:
In deze Amnesty collecteweek gingen 94 mensen op pad om bij zo veel mogelijk deuren aan te bellen en een bijdrage voor het werk van Amnesty te vragen. Daarin zijn ze zeker geslaagd, want er in Vlaardingen ruim € 7.600,– opgehaald. Net iets meer dan het jaar ervoor.

14 maart:
Maart had voor de 2e maal in Vlaardingen de naam ”Geuzenmaand”. Een maand lang waren er veel activiteiten om aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen. De Geuzenpenning werd op 14 maart uitgereikt aan de stichting MOAS (Migrant Offshore Aid Station), een jonge organisatie die zich inzet voor het redden van vluchtelingen uit zee. Dit doen zij zowel in de Middellandse Zee als in Zee van Bengalen. Bij alle activiteiten in deze maand stonden de vluchtelingen centraal. Zowel in de lezing tijdens de openingsavond van Tineke Ceelen, als bij de fototentoonstelling, bij de exposities van het werk van diverse kunstenaars, de filmavonden, speciale kerkdienst, vrijhedenwandelingen enz. kwam dit thema terug en zijn er handtekeningen verzameld om de opvang van kwetsbare vluchtelingen beter te regelen. Dit heeft ook plaatsgevonden bij de uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote kerk, waarbij de penning werd uitgereikt door Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland.

Uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk

8 maart:
Op deze dag is er in Vlaardingen met vrouwen onderleiding van Elma Oosthoek de vrijhedenwandeling gelopen. Bij gebouwen, zoals kerk, moskee, monumenten, school en theater wordt stilgestaan omdat deze gebouwen een mensenrecht vertegenwoordigen. Op verschillende punten van de wandeling wordt een gedicht voorgedragen. Ook worden kaarten getekend voor de Don-vrouwen in Rusland, die onder zeer moeilijke omstandigheden hun mensenrechten werk moeten verrichten. Twee weken later is de wandeling nogmaals met een andere groep gelopen. Ook de Vrouwen van Nu hebben meegedaan met de actie voor de Don-vrouwen.

27 januari:
In de Kroepfabriek werd door jongeren van het voortgezet onderwijs “gestreden” om de titel van de beste debater. Amnesty had de volgende stelling ingebracht: “Het is in Nederland niet meer nodig om te strijden voor vrouwenrechten, want hier zijn man en vrouw gelijk”. De deelnemers en supporters konden meedoen aan een Amnesty-actie voor een Palestijnse jongeman die 6 maanden huisarrest heeft gekregen zonder aanklacht.