Wat deden we in 2011?

30 december:
In de Windwijzer speelde de film “Witlicht”. Een speelfilm, waarin de hoofdrol vertolkt wordt door Marco Borsato, laat het verhaal van kindsoldaten in een niet met name genoemd Afrikaans land zien.

17 december:
Kerstmarkt in de Grote Kerk. Naast de verkoop van kaarsen, kaarten e.d. zijn er handtekeningen verzameld voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Egypte. Zij hebben slechts vreedzaam gedemonstreerd voor meer vrijheid en democratie. Als voorbeeld van deze slachtoffers stond Maikel Nabil Sanad.

16 december:
‘s Avonds stonden wij op de kerstmarkt. Naast de verkoop van kaarsen, kaarten e.d. konden bezoekers meedoen met de groetenactie. Aan mensen, die reeds langdurig gevangen zitten of aan mensenrechtenorganisaties, die hun werk onder zware omstandigheden moeten uitvoeren, wordt een kaart gestuurd om hen een hart onder de riem te steken.

Traditiegetrouw hebben we met fakkels op de trap van het stadhuis gestaan. We beeldden zo een kaarsentrap uit en voor ons hangt een spandoek van Amnesty.

12 december:
In het kader van de Dag van de Rechten van de Mens was er een bijeenkomst bij het Mensenrechtenmonument hoek Hofsingel-Binnensingel. De bijeenkomst was door leerlingen van ’t Spectrum, de school die het monument heeft geadopteerd, voorbereid. De Vlaardingse kunstenares Elly Dijkshoorn heeft gesproken, Ed Boender heeft gezongen en de kinderen hebben gedichten voorgedragen.

11 december:
In de kerkdienst van het Zonnehuis is aandacht aan Amnesty besteed. Vanwege het 40 jarig jubileum hebben we harinkjes getrakteerd.

10 december:
Formeel hebben we deze dag het jaar afgesloten van ons 40 jarig jubileum. ’s Middags was er een Maatschappelijk gebed in de Windwijzer. Er werd stil gestaan bij het werk van Amnesty en brieven voorgelezen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

Vervolgens was er een maaltijd in de Windwijzer, die door groepsleden was voorbereid. Onze gasten waren mensen waarop we regelmatig een beroep doen om ons te helpen bij het Amnestywerk, zoals maandelijks de schrijfactie in de kerke regelen, de contactpersonen van de jaarlijkse collecte, betrokken leerkrachten enz.

Na de maaltijd zijn we met fakkels naar het Mensenrechtenmonument gelopen en hebben hier een moment stil gestaan en de reden van deze tocht uitgelegd. De tocht maakte onderdeel uit van de opening van de tentoonstelling in de Windwijzer. Op deze manier werd een link gelegd tussen dit monument en de tentoonstelling. Bij terugkomst bij de Windwijzer hebben de ontwerpers van dit monument, Joop van Dorp en Cor Maarleveld, de tentoonstelling in de Windwijzer geopend. Hier was het werk te bewonderen van het werk van Vlaardingse kunstenaars. Dit werk stond uiteraard in het teken van Amnesty.

Voor het gebouw stond een manshoog beeld “Crime scene”, die ook in miniatuur van 25 cm te koop was en is voor € 80,–. De opbrengst komt ten goede aan Amnesty. Tijdens de bijeenkomst waren er diverse sprekers o.a. wethouder Jan Robbebregt. Ineke Nieuwstraten kreeg een Vlaardings harinkje opgespeld, omdat zij één van de oprichters van de Vlaardingse groep en al 40 jaar bij de groep is. Ten slotte werden aan zowel de wethouder als aan Anneke Bosman van Amnesty International het eerste exemplaar van de “Vrijhedenwandeling” uitgereikt. Dit boekje is voor € 2.50 te koop o.a. in de boekhandel en bij de VVV. Naast de geschiedenis van een aantal Vlaardingse gebouwen wordt een link gelegd met de mensenrechten.

Crime scene

9 december:
Opening van een expositie van het werk van leerlingen van het Groen. Van de tekeningen zijn kaarten verkocht, waarvan de opbrengst voor Amnesty was. 

6 december:
Vanaf deze datum tot begin januari is er een overzichtstentoonstelling geweest in de Centrale bibliotheek van de actieposters van Amnesty landelijk. Ook heeft er werk van leerlingen van het Groen als van het Lentiz Geuzencollege gehangen, dat gemaakt was n.a.v. de lessen over mensenrechten.

31 oktober:
Het stokje van de scholenestafetteactie wordt overgedragen van het Groen naar het Lentiz Geuzencollege. De directeur van het Groen, dhr. A. Keizerwaard, strijkt de Amnesty vlag en draagt deze over aan het Lentiz college. Met fakkels gaan zij hardlopend naar hun school aan de Willem De Zwijgerlaan. Hier wordt de vlag gehesen en alle leerlingen zingen samen op het schoolplein een lied.

Het strijken van de Amnesty vlag

De directeur van het Geuzencollege, dhr.Th. Werner, spreekt de leerlingen toe om het belang van de actie kracht bij te zetten. Daarna is het woord aan Amnesty, waarna de school voortvarend aan de slag gaat met mensenrechten. In nagenoeg alle lessen is het thema meegenomen en aan de orde geweest.

26 oktober:
Facettentheatergroep speelt vandaag op het Groen een aantal scènes waarin mensenrechten misbruikt worden. Het is improvisatietoneel in het concept ‘’de vloer op”. Door voorbeelden uit de praktijk te spelen, worden mensenrechten door leeftijdgenoten in hun eigen taal en belevingswereld aan de orde gesteld. De voorstelling is met andere spelers op alle voortgezette scholen m.u.v. de Jozef Mavo een aantal malen gespeeld.

4 oktober:
Maatschappelijke Stage Markt op het Groen. Op deze markt hebben een aantal leerlingen warm kunnen maken om hun stage voor Amnesty in te vullen. Doordat de school bezig was met de estafette wist iedereen inmiddels van de hoed en de rand.

24 september:
Op de Loper stonden we op de Andere Markt in het kader van de Vredesweek. In deze week stond Syrië in Vlaardingen centraal. Ook de handtekeningenactie is voor Syrië gevoerd.

Met een stand op de Vredesmarkt

18 september:
We mochten in het Zonnehuis tijdens de kerkdienst aandacht geven aan Amnesty. De actie op Syrië is gebruikt.

10 september:
In het centrum van Vlaardingen is de Uitmarkt en ook hier hebben wij ons als groep en ons werk kunnen presenteren. Uiteraard zijn er handtekeningen verzameld . De actie was voor Saoedi Arabië. De koning wenste de wet aan te passen, waardoor demonstreren gelijk werd gesteld aan terrorisme.

10 september:
In het centrum van Vlaardingen is de Uitmarkt en ook hier hebben wij ons als groep en ons werk kunnen presenteren. Uiteraard zijn er handtekeningen verzameld . De actie was voor Saoedi Arabië. De koning wenste de wet aan te passen, waardoor demonstreren gelijk werd gesteld aan terrorisme.

Stand op de Vlaardingse UITMARKT

31 augustus:
De scholenestafetteactie wordt vandaag van het Vos overgenomen door het Groen. In de pauze zijn nagenoeg alle leerlingen van de school verzameld op het schoolplein. De Amnesty vlag wordt gehesen en met elkaar wordt het lied “stand by me” gezongen.

Door docenten wordt het hoe en waarom van de actie uitgelegd. Naast de lessen maatschappij leer, bij taal en kunstzinnige vorming zullen er ook films van Movies that Matter vertoond worden en toneel. Als slot is er op het schoolplein een SMS actie voor Chinese dissidenten gedaan.

12 juni:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is er ruimte voor Amnesty. We vragen aandacht voor China.

14 mei:
Op de Oude Hoogstraat staan we samen met andere groepen van de Andere Markt op de Binnenstadsmarkt. Het was erg rustig met bezoekers. Toch zijn we tevreden met de 256 handtekening die opgehaald hebben voor een actie op Jemen.

5 mei:
Op deze dag is de Vrijhedenwandeling voor het eerst in het programma van Nationale Gedenkdagen opgenomen. De begeleiding van de wandeling was in handen van mensen van de Historische vereniging. Zowel de stadsdichter Aat Rolaff als de oud stadsdichteres Teuntje Vreugdenhil liepen mee om op een aantal plaatsen een gedicht voor te dragen, dat zij speciaal voor deze gelegenheid hadden gemaakt.

4 mei:
Bij de dodenherdenking leggen wij altijd bloemen voor “de vervolgden van toen en nu”. Na de plechtigheid op het Verploegh Chasséplein gaat de muziek naar het Mensenrechtenmonument. Ook hier worden bloemen gelegd en kunnen mensen meedoen met een actie. Deze actie was voor de vervolgde schrijvers in China. In de Windwijzer hing een overzichtstentoonstelling van de actie posters van de afgelopen 50 jaar.

In april en mei hebben de diverse locaties het Vos college een actie gevoerd voor Amnesty. Iedere locatie heeft daar een eigen invulling gegeven. Van actiekaarten schrijven tot het houden van een flashmob op de Loper.

14 maart:
Op deze dag werd de Geuzenpenning uitgereikt aan Generaal P. J.M. van Uhm, Commandant der Strijdkrachten en mevr.Sima Samar, een Afghaanse arts en voorzitter van een Onafhankelijke Mensenrechtenorganisatie. Beiden kregen de penning vanwege hun werk in Afghanistan. In de ochtend was er een bijeenkomst met de laureaten en scholieren. Zij werden in de gelegenheid gesteld vragen aan hen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst hebben beide laureaten het startsein van de scholenestafetteactie gegeven door het uitrollen van een hiervoor speciaal gemaakte banier.

Deze estafette op het voortgezet onderwijs is geïnitieerd vanwege het 40 jarig bestaan van de plaatselijke Amnestygroep. Het Vos pakte het estafettestokje als eerste op. Die dag werd ook voor de 25e keer de penning uitgereikt. Bij de plechtigheid ’s middag in de kerk was er aandacht voor een actie op Afghanistan.

12 maart:
In de Windwijzer hebben we op de Andere Markt gestaan en aandacht gevraagd voor mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnen.

8 maart:
Amnesty was op Vvrouwendag bij Vele Vlaardingers één Huis aanwezig met een actie voor Afghanistan.

6 maart:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is er ruimte voor Amnesty. We vragen aandacht voor Afghanistan.

29 februari:
Vanwege alle aandacht in Vlaardingen voor Afghanistan is de film ”de Vliegeraar” vertoond in de Windwijzer. Uiteraard was het mogelijk om een handtekening te zetten voor een Amnesty actie op Afghanistan.

7 tot 12 februari:
Jaarlijkse collecte week. Veel extra vrijwilligers gingen voor Amnesty op pad. De opbrengst was 15% hoger dan het jaar ervoor. Er is ruim € 8.600 opgehaald.

27 januari:
Aan de Dag van de Poëzie wordt in Vlaardingen door Stichting Flagen altijd aandacht gegeven. Dit jaar heeft Amnesty meegedaan om invulling te geven aan het programma. Er zijn o.a. Amnesty zaadmatjes met een gedicht uitgedeeld en in het avondprogramma was de dichteres Edita Hasovic opgenomen. Zij komt oorspronkelijk uit Bosnië en de gebeurtenissen in haar leven en van haar volk komen tot uiting in haar werk.

8 januari:
Het thema van de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie was Fairtrade. Bij Fairtrade zijn o.a. mensenrechten een belangrijk element, waarmee de link met Amnesty is gelegd. Bezoekers konden een brief tekenen voor de Israëlische overheid i.v.m. huisuitzetting van Palestijnen.