Wie zijn we?

We zijn een groep enthousiaste mensen, die zich inzetten voor de naleving van de mensenrechten. Onze groep is telt ongeveer tien mensen.
Ieder van onze heeft zo een eigen expertise. De één kan bv. prima ‘stand staan’, de ander is weer beter in brieven schrijven of kan goed mensen motiveren om mee te doen met onze acties.
Zo is er voor iedereen binnen de groep een taak te vinden.

Vergadering Amnesty Vlaardingen

Bij onze acties betrekken we graag andere mensen, zodat we laten zien waar Amnesty voor staat. Belangrijk is vooral om de slachtoffers van mensenrechtenschendingen een naam en een gezicht te geven. Zij moeten kunnen ‘voelen’ dat er mensen voor hen aan het werk zijn en mooiste resultaat is dat er gerechtigheid plaatsvindt.

Kom gerust eens kennis met ons en ons werk maken.
Welkom!