Wat deden we in 2015?

12 december:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis hebben we aandacht gevraagd voor 1 van de mensen van 10 december. ’s Middags waren we in de Lukaskerk met een schrijfactie en hebben we kaarsen, kaarten e.d. verkocht.

11 december:
In de Windwijzer werd de film “Imitation game” vertoond. De wiskundige Alan Turing heeft een voorloper van de computer ontwikkeld, waardoor hij tijdens de 2e Wereldoorlog de Enigma-codes van de Duitsers wist te kraken.  Door zijn toedoen is deze oorlog verkomen, maar hij heeft echter niet de eer gekregen die hem toekwam. Door zijn homoseksualiteit is hij gediscrimineerd en heeft een chemische castratie moeten ondergaan. Hij pleegde op 41 jarig leeftijd zelfmoord.

10 december:
Dag van de Mensenrechten sinds 1948. Traditiegetrouw starten we deze dag bij het mensenrechtenmonument op de hoek van de Julianasingel en Hofsingel. De kinderen van groep 8 van basisschool ’t Spectrum hebben naar aanleiding van hun mensenrechtenles weer allerlei gedichten gemaakt, waarvan er een aantal door henzelf worden voorgedragen. Burgemeester Blase was ook aanwezig en heeft ook een gedicht voorgedragen en verteld over de betekenis van het monument. Daarna zijn we gezamenlijk naar de Windwijzer gelopen, waar de burgemeester de 12 uurdurende schrijfmarathon heeft geopend door de lichtjes in de kerstboom te ontsteken en de kinderen kerstwensen in de boom hingen.

Gedurende de schrijfmarathon, die samen met de aangesloten groepen van Platform Ander Vlaardingen en de Windwijzer is georganiseerd, waren er allerlei muzikale optredens en waren er groepen uitgenodigd om te komen schrijven. Er werd aan jongeren een mensenrechtenles gegeven, waarna ze een brief of een kaart geschreven voor 1 van 10 mensen die centraal stonden deze dag. ’s Middags stonden er ook verschillende kraampjes van goede doelen. ’s Avonds was er een lezing van Ton Koene over Afghanistan. Hij heeft hier samen met Nathalie Righton 3 jaar lang gewoond en van daaruit verslag gedaan over de oorlog.
Totaal zijn er deze dag 205 brieven en 224 kaarten geschreven.

6 december:
Voor- en na de kerkdienst in de Bethelkerk hebben we kaarsen, kaarten e.d. verkocht.

30 november en 1 december:
Door een groepslid werd een mensenrechtenles gegeven aan 8 groepen op het s-Gravenland in Schiedam. Deze school zal ook op 10/12 meedoen  aan de schrijfmarathon, die door landelijk AI wordt geïnitieerd.

29 november:
In de Holykerk aan de Reigerlaan mochten we na de kerkdienst kaarten, kaarsen e.d. verkopen, waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan het werk van Amnesty.

31 oktober:
Dit jaar werd door Stichting Flagen de Vormen van herinneren georganiseerd op de begraafplaats in de Holy. Ook dit jaar kregen de vermisten of “verdwenen” mensen aandacht in de vorm een sarcofaag van ijs. Hierin waren de namen van deze mensen opgenomen. Een gedicht van Mirjam Poolster, speciaal hiervoor gemaakt, werd erbij ten gehore gebracht.

26 september:
Op de slotdag van de vredesweek hebben we met een aantal andere goeden doelen organisaties een mini-Vredesmarkt gehouden in het pand van Vele Vlaardingers Eén Huis aan de Hoogstraat 155. We hebben aandacht gevraagd voor de actie ”Eerst mensen, dan grenzen”.

19 – 26 september:
In de Vredesweek zijn er door groepsleden lessen over mensenrechten verzorgd op het Internationale VOS-college in Schiedam.

20 september:
In het Zonnehuis is tijdens de kerkdienst aandacht gevraagd voor de actie van een Iraanse cartoonist.

28 augustus:
Tijdens de Zomermarkt op de Loper aandacht gevraagd voor een Iraanse cartoonist. Vanwege haar werk vele jaren gevangenisstraf gekregen. Het was druk en mooi weer, dus we hebben veel handtekeningen verzameld.

14 juni:
Tijdens de kerkdienst hebben we aandacht gevraagd voor de actie “Eerst mensen, dan grenzen”.  Deze actie stelt de gevolgen van de mensenrechtenschendingen van de  vluchtelingen aan de kaak.

Juni:
Twee groepsleden hebben 8 lessen over mensenrechten verzorgd op De Internationale Vos te Schiedam.

2 juni:
(Ge)Rechten van de Mens, daar heb je LEF voor nodig. Een maaltijd bij het Geuzencollege (3 gangen menu) en als spreker was cartoonist Len Munnik aanwezig. Tussen 2 gerechten heeft hij een aantal tekening laten zien. Ook is het project van de anti-discriminatiefiets van start gegaan. Deze fiets kan langs de scholen en er is allerlei lesmateriaal op te vinden i.h.k.v. anti-discriminatie. Deze fiets is een initiatief van het Meldpunt Anti-Discriminatie. Uiteraard is er ook lesmateriaal van Amnesty op te vinden. Alle stoelen in het restaurant waren bezet, dus een fullhouse!

Tekening van Len Munnik

9 mei:
Op deze Binnenstadsdag waren veel kraampjes in het centrum te vinden. Wij stonden samen met andere maatschappelijke organisaties op de Hoogstraat in de buurt van de Wereldwinkel. Die dag hebben we aandacht gevraagd voor de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan ten gevolge van de Europese Olympische spelen. Er zijn veel handtekeningen gezet.

4 mei:
Dodenherdenking.  Ook dit  jaar heeft de Amnestygroep meegedaan met de stille tocht en zijn er bloemen gelegd voor de Vervolgden van Toen en Nu. De waarnemend burgemeester Bert Blase heeft gesproken en durfde de aanslag op de MH-17 een terroristisch daad te noemen. Tijdens de plechtigheid is er kort aandacht gevraagd voor een slachtoffer van mensenrechtenschending. Na afloop is er een korte bijeenkomst bij het Mensenrechtenmonument geweest,  waarbij de Vlaardingen Band een aantal muziekstukken heeft gespeeld. Bezoekers konden meedoen aan een handtekeningenactie voor een Molukse man die met een vlag gezwaaid had. Mensen konden ook een roos in een vaas steken.

Burgemeester Bert Blase

21 maart:
Dag van de antidiscriminatie. Ook is op deze dag op initiatief van Stichting Flagen de vrijhedenwandeling gelopen.

13 maart:
De film ”A Mighty Heart” werd in de Windwijzer vertoond. Het verhaal sluit prachtig aan bij het werk van de laureaat van de Geuzenpenning, Free Press Unlimited. Het is een verfilming van een waar gebeurd verhaal over een Amerikaanse journalist in Pakistan, die vanwege zijn werk wordt vermoord. Als Amnesty hebben we een actie gevoerd voor de journalisten in Pakistan, omdat de situatie uit de film nog steeds voortduurt.

13 maart:
Vertegenwoordigers van de Amnesty groep mochten de hele dag bij het programma rond de Geuzenpenning aanwezig zijn. In de ochtend ontmoetten scholieren van diverse scholen de laureaat en kregen zij de gelegenheid om vragen te stellen. De laureaat, Free Press Unlimited, had 9 mensen van hun doelgroep meegenomen. Journalisten uit diverse landen, o.a. Mexico, Pakistan en Rusland, werden door de jongelui aan de tand gevoeld over de arbeidsomstandigheden. De Mexicaanse dame had zelfs haar land moeten verlaten omdat zij in een artikel geschreven had over de betrokkenheid van de overheid bij de drugscriminaliteit. Na afloop hebben de jongelui actie gevoerd voor de Saoedische blogger Raif die tot 1000 stokslagen is veroordeeld, een geldboete en 10 jaar gevangenisstraf. Zij hebben een petitie ondertekend en zijn op de foto geweest, die  vervolgens opgestuurd is naar de ambassade.
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst heeft Free Press Unlimited de penning door minister Ploumen opgespeld gekregen. Ook tijdens deze bijeenkomst hebben journalisten over de omstandigheden van de uitvoering van hun werk verteld. Na afloop zijn de actiekaarten voor de Pakistaanse journalisten door de Amnestygroep ingezameld. Aan de Pakistaanse overheid wordt gevraagd onderzoek te doen naar de moord op 24 journalisten en de daders te berechten.

9 maart:
Op deze dag ontving Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International, in Schiedam de eerste Jilles Bruggeman-penning voor de strijd voor homorechten. Jilles Bruggeman was op 9 maart 1803 de laatste ter dood veroordeelde wegens Sodomie. Op de plek van de galg, voor het oude stadhuis in Schiedam, is een plaquette onthuld. Dat gebeurde om 12.00 uur, het tijdstip van de executie.

8 maart:
Internationale vrouwendag. 10 vrouwen hebben de vrijhedenwandeling gelopen en is er stilgestaan bij de mensenrechten. Een moeder en haar dochter hebben bloemen gelegd bij het Mensenrechtenmonument op de hoek van de Binnensingel en Hofsingel.
In het kader van vrouwendag hebben diverse organisatie aandacht gevraagd voor de situatie van 3 jonge vrouwen in Egypte. Zij hebben vreedzaam gedemonstreerd, zijn vervolgens opgepakt en veroordeeld tot 2 tot 6 jaar gevangenisstraf. De Vrouwen van Nu, de Passage en het personeel van de Soenda hebbende petitie ondertekend.

4 maart:
Opening van de Geuzenmaand. Nieuwsuur-journalist Jan Eikelboom was te gast in de Windwijzer. Hij heeft de bezoekers meegenomen naar allerlei conflictgebieden en verteld over de omstandigheden waaronder hij zijn werk moet doen. Ondanks alle verschrikkingen, die we in zijn rapportages zien, gaat toch ook het “normale” leven door. Wel gaf hij het advies mee: raadpleeg  diverse informatiebronnen. Na de pauze waren er meer dan genoeg vragen voor Jan om de avond vol te maken. Een mooie start van de Geuzenmaand.

1 t/m 7maart:
Tijdens de collecteweek hebben 90 collectanten zich ingezet voor Amnesty en zijn langs vele deuren gegaan. We zijn weer erg blij met de inzet van zo veel mensen, met de gulle gevers en met het ingezamelde bedrag t.w. € 7.652,-. Mede dankzij deze steun kan Amnesty haar werk voortzetten: onderzoek doen naar mensenrechtenschendingen en acties voeren.