Wat deden we in 2014?

14 december:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis, is er aandacht gegeven aan een actie voor Amnesty. Deze dag zijn er handtekeningen gezet voor de actie “Eerst mensen en dan grenzen”. Hierbij wordt de EU opgeroepen iets te doen de mensonterende omstandigheden in de Middellandse Zee, waardoor zoveel mensen verdrinken.

12 en 13 december:
Er was Kerstmarkt rond de Grote kerk in Vlaardingen. Vrijdags  hebben we naast de verkoop van kaarsen, kaarten e.d. de bezoekers gevraagd mee te doen met de groetenactie. Ook op de trappen van het Stadhuis hebben we met fakkels gestaan om aandacht te vragen voor het werk van Amnesty. De waarnemend burgemeester heeft in zijn praatje bij het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom ook op “de fakkeldragers” geattendeerd. Zaterdag waren we in de kerk, waar een muziekprogramma werd opgevoerd en waar veel mensen onze kraam bezochten. We hebben weer veel namen onder onze acties gekregen.

10 december:
Om 10.00 uur ’s ochtends was er samen met de kinderen van ’t Spectrum een bijeenkomst bij het mensenrechtenmonument. Bij aankomst hingen de kinderen hun tekeningen en gedichten op, die ze n.a.v. de mensenrechtenles hadden gemaakt. Mieke Peters van Amnesty interviewde de vredesambassadeur David de Beer. Hij is zelf geadopteerd als gewetensgevange door Amnesty en wist dus uit eigen ervaring te vertellen wat het betekent als Amnesty voor je werkt. Ook werd hij bevraagd over zijn werk als vredesambassadeur. De kinderen droegen hun zelf gemakte gedichten voor, waaruit bleek dat zij goed hadden opgelet tijdens de les. Ook de ontwerper van het monument, Cor Maarleveld, heeft aan de kinderen de betekenis van het monument uitgelegd.

’s Avonds werd er in de Groene Luiken aan de Oosthavenkade 8 driftig geschreven voor 6 verschillende mensen in 6 verschillende landen. De autoriteiten van de landen werden aangeschreven om de mensenrechtenschending onder de aandacht te brengen en werden verzocht hier actie op te ondernemen. Vanuit Vlaardingen werden 40 brieven en kaarten geschreven.

8 en 9 december:
Zowel Mieke Peters als Jan Hoogewerff van de plaatselijke Amnestygroep hebben samen aan 9 klassen mensenrechtenles gegeven op het Schravenlant in Schiedam. Deze school heeft een week lang aandacht aan mensenrechten gegeven. Ook hebben zij een 24-uursschrijfmarathon gehouden waarbij 900 brieven zijn geschreven.

30 november:
De kerkgangers van de Holykerk hebben na afloop van de kerkdienst door hun vele aankopen in de “amnestywinkel” het werk van Amnesty goed gesteund.

26 november:
Jongeren van het Voortgezet Onderwijs uit de steden Schiedam, Vlaardingen, Maassluis debatteerden die avond in de Kroepoekfabriek om de titel: de beste debater. In de slotronde was de stelling, die door Amnesty was ingebracht, “waar gehakt wordt, vallen spaanders. Bij de strijd tegen terrorisme moeten de mensenrechten maar even in de koelkast”. Voorafgaande aan het debat heeft David de Beer de stelling toegelicht. Want ja wat het terrorisme is, is afhankelijk van aan welke kant je staat, want ook Nelson Mandela werd door het blanke regiem als terrorist beschouwd. Laura Noordermeer ging met de prijs van beste debater naar huis en Mohamed Sabir sleepte de publieksprijs in de wacht.

20 november:
Eten bij Lef, het restaurant van het Geuzencollege en spreken over rechten van het kind op de Dag van de Rechten van Kind. Kathelijne Buitenweg, lid van het eerbiedwaardige college voor de rechten van de mens, was te gast en sprak met passie over haar motivatie en haar inzet voor de rechten van de Mens. Als onderwerp voor tijdens het diner gaf ze op: heb je momenten in je leven dat je vergat je mond open te doen of dat je weggekeken hebt? Er waren veel ingrediënten voor een mooie avond!

Personeel van Lef – het restaurant van het Geuzencollege
Kathelijne Buitenweg

19 november:
Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 10 december bij het Mensenrechtenmonument hebben de leerling van hoogste klas van de basisschool ’t Spectrum een les over mensenrechten gehad. Ze gaan met deze kennis aan de slag om gedichten en posters te maken. Ook hebben zij een mensenrechtenspel gespeeld.

1 november:
Op de begraafplaats in het Emaus was op deze avond “vormen van herinneren” en de speciale aandacht ging dit jaar uit naar de familie en specifiek om vermiste mensen. Amnesty werkt regelmatig voor mensen die “verdwijnen”. Dictators gebruiken dit instrument vaak om politieke tegenstanders te laten “verdwijnen”. Amnesty vraagt dan aan de overheid om duidelijkheid te geven wat er met “verdwenen” mensen is gebeurd. Nabestaande kunnen zich dan overgeven aan het rouwproces. De namen van een aantal vermisten en verdwenen mensen waren opgenomen in een sarcofaag van ijs. Mirjam Poolster had hier speciaal een gedicht voor gemaakt, dat steeds werd voorgedragen. In aanloop naar deze avond zijn er ook andere activiteiten georganiseerd, waaronder het verzamelen van handtekening voor de “verdwenen” mensen.

21 september:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is er aandacht gevraag voor de 3 jonge Egyptische vrouwen die vreedzaam hebben gedemonstreerd en veroordeeld zijn tot 2 tot 6 jaar gevangenisstraf.

13 september:
In de binnenstad van Vlaardingen was de Uitmarkt. Veel organisaties presenteren zich op die dag, ook de Amnestygroep. Die dag hebben we aandacht gevraagd voor jonge Egyptische vrouwen, die vanwege een vreedzame demonstratie vorig jaar zijn opgepakt en inmiddels zijn veroordeeld tot 2 tot 6 jaar gevangenisstraf. We vragen om een nieuw onderzoek en om vrijlating als zij slechts vreedzaam hebben gedemonstreerd.

30 juli:
Zomermarkt op de Loper. Helaas was de zomer even uit het land en was het koud en nat. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het aantal bezoekers, maar de kramen waren bemensd en ook Amnesty was present. Wij hebben die dag aandacht gevraagd voor de mensenrechtenschendingen bij de bouw van de sportcomplexen voor de Olympische zomerspelen in Brazilië volgend jaar.

8 juli:
Op het Lentiz Geuzencollege aan de Willem De Zwijgerlaan is in aanwezigheid van leerlingen, ouders en leerkrachten het Amnesty-project afgesloten met de presentatie van de schalen waarop de gedichten van de leerlingen staan. De gedichten zijn gemaakt na de lessen over Amnesty door Elma Oosthoek.

21 juni:
Op initiatief van Eyup Sultan Moskee was er voor ons een kraam beschikbaar op de Oosthavenkade. We vroegen die dag aandacht voor de situatie in Brazilië. Dankzij de Olympische spelen en het WK moeten veel favela’s (de wijken waar de armste inwoners wonen) verdwijnen. Voor vervangende huisvesting wordt niet gezorgd en de mensen worden aan hun lot overgelaten. Zij vinden vaak weer een plekje ver weg van hun werk en van de kinderen van hun school.  

4 mei:
Op deze dag worden in Vlaardingen de slachtoffers van de 2e wereldoorlog herdacht. Amnesty Vlaardingen is in de Stille Tocht vertegenwoordigd en legt bloemen voor “de slachtoffers van toen en nu”. Na afloop loopt de muziek naar het Mensenrechtenmonument op de hoek Binnensingel-Hofsingel. Mensen kunnen meedoen met een Amnesty-actie en een bloem leggen bij het monument. Dit jaar hebben we handtekeningen verzameld voor de verbetering van de mensenrechten in Turkije. De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren staat hier zwaar onder druk.

22 april:
In de Windwijzer aan de Schiedamseweg was een informatieavond over de Filippijnen. Vanuit Vlaardingen is op initiatief van de Filippijnen werkgroep Solidariteit samen met de Circusschool van Hanne Kuiper een bezoek gebracht aan 12 schooltjes in la Granja. Van de reis waren de foto’s te bekijken, werd er verteld over de reis  en over de mensenrechtensituatie vanuit diverse invalshoeken. Amnesty heeft aandacht gevraagd voor de familieleden van een “verdwenen” man. Er werden veel supportkaarten getekend.

30 maart:
Deze dag was de afsluiting van de activiteiten rond de Geuzenmaand en is nog een keer de vrijhedenwandeling gelopen. Ook deze dag is er aandacht gevraagd voor de situatie van Eskinder Nega, de Ethiopische journalist die tot 18 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Er zijn kaarten ondertekend voor zijn vrijlating.

23 maart:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is aandacht gevraagd en actie gevoerd voor Eskinder Nega, de Ethiopische journalist die tot 18 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Ook hier zijn de kaarten voor zijn vrijlating ondertekend.

21 maart:
Op de dag van de Anti-Racisme is de vrijhedenwandeling o.l.v. Elma Oosthoek gelopen. Er werd aandacht gegeven aan de historische betekenis van panden, maar ook aan panden die een relatie hebben met mensenrechten. Bij het mensenrechtenmonument is aandacht gevraagd voor een slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

15 maart:
Filmvertoning “Va, Vis en Deviens” in de Windwijzer. De film vertelt het verhaal van een Ethiopische jongetje dat door de Israëliërs naar Israel wordt gehaald in de veronderstelling dat hij een Jood is. Deze avond is samen door Amnesty en de Windwijzer georganiseerd in het kader van de Geuzenmaand (allerlei activiteiten rond de uitreiking van de Geuzenpenning). Hans en Frannie Treurniet, een betrokken echtpaar bij het land Ethiopië, hebben over het land en hun werkzaamheden hiervoor verteld. Er zijn weer kaarten ondertekend voor Eskinder Nega.

13 maart:
Bij de uitreiking van de Geuzenpenning aan de  Zweedse mensenrechtenactivist Thomas Hammerberg is er aandacht gevraagd voor de Ethiopische journalist Eskinder Nega. Honderden kaarten werden ondertekend, waarin gevraagd werd om zijn vrijlating. Hij is tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zich kritisch uitliet over de regering.

8 maart:
Op de Vrouwendag is er ’s middags door vrouwen een Vrijhedenwandeling gelopen. Deze ging van start in Kade 40 aan de Westhavenkade. Alvorens te gaan wandelen is er aandacht gevraagd voor de situatie van Liu Xia. De vrouwen hebben een kaart getekend, die aan haar opgestuurd worden. Tijdens deze wandeling is er stilgestaan bij de historische gebouwen van Vlaardingen en bij een aantal is de link gelegd met mensenrechten, bijvoorbeeld theater, school, kerk, moskee, enz. Bij het mensenrechtenmonument is de poster van Liu Xia en bloemen neergelegd.
’s Avonds is bij een vrouwenkorenfestival in de Windwijzer ook aandacht gevraagd voor Liu Xia. Ook hier zijn kaarten ondertekend.

7 maart:
Tijdens de opening in Kade 40 van de Geuzenmaand, is er aandacht gevraagd voor de situatie in Syrië en gevolgen voor de bevolking. Er is een oproep gedaan om na afloop een wake te houden langs de haven. Met  Amnestykaarsen, aanstekers en mobieltjes hebben de bezoekers een licht opgestoken en is er een foto gemaakt.

2 t/m 7 februari:
In deze week mocht Amnesty weer collecteren.  De weergoden waren ons deels gunstig gezind en dat is mooi. Helaas hadden we dit jaar 10% minder mensen om te collecteren en dat vertaalt zich in het eindresultaat. We zijn ontzettend blij dat er veel mensen in Vlaardingen de collectanten niet voor niets aan de deur hebben laten staan. De opbrengst is ruim € 7.100,–. We zijn hartstikke tevreden.