Wat deden we in 2013?

15 December:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is ook aandacht gevraag voor het lot van de Kopten in Egypte en bezoekers van de kerkdienst hebben hun handtekening onder de petitielijst kunnen zetten.

13 en 14 December:
stonden we op de kerstmarkt. Op vrijdagavond was het mogelijk om een kaart te sturen naar iemand die al lang gevangen zit, of aan een mensenrechtenorganisatie die onder lastige omstandigheden hun werk moeten doen. Beiden kunnen een hart onder riem goed gebruiken. Tijden de ontsteking van de kerstboom stonden we met fakkels op de trap ven het stadhuis. Uiteraard om aandacht te vragen voor het werk van Amnesty. Op zaterdag hebben we actie gevoerd voor de Kopten in Egypte. Vrijheid van hun godsdienst is er voor hen niet bij. Uiteraard was het mogelijk om kaarten en kaarsen bij ons te kopen ter ondersteuning van ons werk.

10 December:
Samen met leerlingen van het Spectrum en twee Vredesambassadrices, Corrie Kortleven en Hennie Petray hebben wij stilgestaan bij de Dag van de Mensenrechten. De bijeenkomst was bij het mensenrechtenmonument. D.m.v. een interview hebben de twee ambassadrices verteld over de inhoud van deze taak. De kinderen hebben prachtige gedichten voorgedragen en lekker geswingd op het ritme van djembé muziek.

’s Avonds in de Windwijzer hebben we samen met andere Vlaardingers op een traditionele manier brieven geschreven. Het thema van de avond was “verbindend schrijven”. Inzetten voor mensen, die onterecht gevangen zitten en die onze steun meer dan nodig hebben. In een aangename sfeer werden de brieven en de kaarten geschreven. Er waren optredens van De Colores een multicultureel vrouwenkoor; Marie Jose Goergen een fluitiste en Sander Groen met gedichten.

27 november:
Op woensdagavond 27 november vond voor de tweede keer het jongerendebat in De Kroepoekfabriek plaats. Ook dit jaar heeft Amnesty Vlaardingen hier weer aan mee gedaan. Leerlingen van vijf middelbare scholen uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam streden om de eer.
In 6 rondes werden de finalisten bepaald, waar o.a. over  Edward Snowden en de uitbreiding van Zestienhoven werd gedebatteerd. In de slotronde waaruit de winnaar werd bepaald, werd gedebatteerd over de stelling: mensenrechten en sport hebben niets met elkaar te maken. Deze stelling is door Amnesty ingebracht en werd door  David de Beer geïntroduceerd en ingeleid.
Het was mooi om te horen hoe uiteenlopend hierover door de jongeren werd gedacht. Ze waren allemaal goed voorbereid en hadden zich in het onderwerp verdiept en zich een mening gevormd.
Ruben v.d.Zande van het VOS college ging als de winnaar naar huis. Een spannende en leerzame avond voor alle partijen.

26 november:
Amnesty heeft een gastles gegeven op basisschool Het Spectrum. Deze basisschool heeft het Amnestymonument in het Hof geadopteerd en besteedt elk jaar rond 10 december aandacht aan de mensenrechten. In twee klassen hebben we de achtste groepers verteld over mensenrechten en het werk van Amnesty. De kinderen zijn met hun juffen ook al over mensenrechten bezig geweest en kunnen zelf al  veel vertellen.

Juist in Vlaardingen is het mooi om te vertellen over het ontstaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De leerlingen snappen dat wat er in de Tweede  Wereldoorlog is gebeurd niet meer mag gebeuren en dat daarom de mensenrechten zijn opgeschreven. Voor die rechten kwamen de Vlaardingse Geuzen in de Tweede Wereldoorlog op en in Vlaardingen wordt ook elk jaar de Geuzenpenning gegeven aan strijders voor de mensenrechten. De eerste Geuzenpenning werd uitgereikt aan Amnesty International.

Amnesty komt op voor mensenrechten en voert actie om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. De UVRM bestaat dit jaar 65 jaar. De leerlingen waren het er mee eens dat ze nog lang niet met pensioen kunnen.
Toch is er veel bereikt. Zo gaan de leerlingen nu lekker op vakantie in Portugal en Spanje waar in 1961, toen Amnesty werd opgericht, er nog een dictatuur was en je niet voor je mening uit mocht komen. We hebben ook stil gestaan bij mensenrechten dicht bij huis. Het begint met accepteren dat het goed is dat iedereen anders is, en dat iedereen er bij hoort. Tot slot hebben we het straatkinderenspel gespeeld waarbij de leerlingen schoenen moesten poetsen en auto’s wassen om aan geld te komen. Gelukkig voerde Amnesty ook actie om de levensomstandigheden te verbeteren.

Het was een leuke ochtend. Horen hoe goed kinderen van zo’n 11 jaar al kunnen vertellen over mensenrechten is iets om energie van te krijgen. Met dank aan de enthousiaste juffen komen we volgend jaar weer! Op 10 december zal met deze leerlingen een bijeenkomst worden gehouden bij het Amnestymonument in het Hof. We verzamelen daar om 11 uur en twee Vlaardingse ambassadrices van de vrede zullen een toespraak houden.

1 oktober:
In het Groen van Prinstererlyceum was er voor de Vlaardingse locaties van het Lentiz een maatschappelijke stage markt. Veel jongelui kwamen met een van hun ouders langs om te horen wat zij voor Amnesty kunnen doen. Uiteindelijk hebben 8 jongeren gekozen voor een stage bij Amnesty.

22 september:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is verteld over de Ruslandcampagne (zie 14/9) en na afloop van de dienst zijn handtekeningen gezet onder de petitielijsten.

21 september:
Op de Vredesmarkt hebben we ook aandacht gegeven aan de Ruslandcampagne (zie 14/9). Daarnaast zijn er tattoo’s geplaatst in de vorm van het Amnestylogo.

14 september:
Op de Uitmarkt in Vlaardingen hebben we aandacht gegeven aan de Ruslandcampagne. Met veel handtekeningen onder een petitielijst proberen we wetgeving, die de mensenrechten inperkt, door Poetin te laten herzien.

22 juni:
Op het Halen en Brengen festival hebben aandacht gevraagd aan het Nederlandse Vreemdelingen Detentiebeleid.

9 juni:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis aandacht gegeven aan een actie op Israël vanwege administratieve detentie.

25 mei:
Bij de Rehobothkerk met een kraam gestaan. We hebben hier aandacht gegeven aan de actie voor Zimbabwe.

17 mei:
’s middags om 16.00 uur is alsnog de tentoonstelling in de bieb geopend. Inmiddels was de film van het “bouwproces” van het jongeren vrijhedenwandelingboekje gereed en die is vertoond. Enkele leerlingen hebben hun gedicht voorgedragen en mooi was te zien wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben van dit proces.

4 mei:
Zoals gebruikelijk hebben we meegelopen in de stille tocht en bloemen gelegd voor “de vervolgden van toen en nu”. Na afloop van de officiële herdenking is de muziekkorps naar het mensenrechtenmonument gelopen. Bij het monument zijn rozen in een vaas gezet en was het mogelijk om mee te doen met een actie voor Zimbabwe.

25 april:
Tot 28 mei hangt in de bibliotheek aan het Veerplein een expositie van de gedichten en de posters van de leerlingen van het Lentiz Geuzencollege, Willem de Zwijgerlaan, van het materiaal dat gemaakt is voor het vrijhedenwandelingboekje. Alle posters en gedichten zijn hier te bekijken en te lezen. De expo is gratis tijdens de opening van de bieb te bezichtigen.

23 april:
Vandaag is het boekje Vrijhedenwandeling voor jongeren gereed en 100 leerlingen van het Lentiz Geuzencollege, Willem de Zwijgerlaan, hebben klasgewijs de route gelopen. Na gebak en een drankje in Pand 97 aan de Hoogstraat gingen de leerlingen op pad. Vanwege de primeur heeft iedere klas het boekje aan een “VIP” overhandigd. De eerste “VIP” was Ineke Nieuwstraten. Zij is al vanaf het begin bij Amnesty Vlaardingen betrokken en het was voor haar een extra bijzondere dag omdat die datum de 2e verjaardagsdag is van haar vader. Hij was één van de Vlaardingse Geuzen en is die dag in 1945 vrijgekomen. Het verhaal maakte diepe indruk op de groep. Tijdens de wandeling kunnen er QR-codes gebruikt worden, waardoor een gedicht door een jongere wordt voorgelezen of wordt gerapt.

In het AD – Waterweg verscheen een bericht n.a.v. het boekje Vrijhedenwandeling

21 maart:
De vrouwen van nu geven aandacht aan de vrouwenactie voor Egypte (zie ook 8/9 maart). 60 kaarten werden getekend.

16 maart:
Naar aanleiding van de uitreiking van de Geuzenpenning, is op deze avond in de Windwijzer de film La Source des Femmes vertoond. Het verhaal speelt in een Noord-Afrikaans dorp en is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Vrouwen in een dorp gaan in vrijstaking als zij de mannen niet kunnen overhalen om een pomp in het dorp aan te leggen, zodat zij niet steeds een grote afstand af moeten leggen om het water te halen. Goedschiks ging het niet dan maar kwaadschiks. Beide partijen waren aan elkaar gewaagd, maar de pomp is er gekomen.

13 maart:
Tijdens de uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk mag Amnesty Vlaardingen altijd aanwezig zijn en aandacht vragen voor een mensenrechtenschending. De actie sluit altijd aan bij het land van de laureaat. Dit jaar kreeg de Tunesische mensenrechtenadvocaat Radhia Nasraoui de penning. In de kaart aan de president werd gevraagd om bij het schrijven van de nieuwe grondwet de mensenrechten te waarborgen. Er zijn meer dan 400 kaarten vanuit Vlaardingen verstuurd.

10 maart:
Tijdens de kerkdienst in het Zonnehuis is aandacht gegeven voor de actie voor Tunesie (zie 13/3).

8/9 maart:
Op 9 maart is op initiatief van de Koerdische vrouwen bij Vele Vlaardingers Eén Huis vrouwendag gevierd. Amnesty heeft de actie voor gelijke rechten van de Egyptische vrouwen onder de aandacht gebracht. Ruim 50 kaarten werden getekend.

Februari:
Op het Lentiz/Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan hebben leerlingen een les van Elma Oosthoek (voormalig stadsdichter) gekregen over mensenrechten. Naar aanleiding van deze les zijn er gedichten en posters over dit onderwerp gemaakt. Deze gedichten kunnen via de website van vrijhedenwandeling gelezen worden. Van het boekje vrijhedenwandeling, dat in 2011 in de serie van ’t Hoft naar ’t Hooft is gepubliceerd, wordt een speciale versie voor jongeren uitgebracht.

10 t/m 16 februari:
We boffen niet, door in de winter in het jaarschema van collecteren opgenomen te zijn. Maar de vrijwilligers trotseerde weer en wind en de Vlaardingers hebben de collectanten niet in de kou laten staan. Er is dit jaar ruim € 500 meer opgehaald dan vorig jaar. De eindscore is € 8.143.